Khai Kinh doanh

Khai Kinh doanh
Giá: 
650.000 VND

Khuyến mại:

Bản quyền phần mềm: 1.990.000 VND

 

Dịch vụ duy trì, hỗ trợ và nâng cấp (VNĐ)
(01 Doanh nghiệp/01 Năm)
Doanh nghiệp từ
01 – 20
Doanh nghiệp từ
21 – 50
Doanh nghiệp từ
> 50
650.000450.000250.000

***ĐẶC BIỆT:

Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Cài đặt không giới hạn số lượng máy tính

Giảm 5% trên đơn giá dịch vụ cho gói Hợp đồng 2 năm và 10% cho gói Hợp đồng 3 năm

Liên hệ Bộ phận kinh doanh để có ngay giá tốt!

Hotline 0985843399 - 0937962535