Khai SXXK

Khai SXXK

Chi tiết bảng giá:

 

Bảng giá áp dụng cho Doanh nghiệp/Cá nhân trực tiếp khai báo.

 

STT

Gói

Sản phẩm

Phí bản quyền

Phí dịch vụ /1 năm

Chức năng sử dụng

01

F.SXKB

2.500.000

2.150.000

Khai báo tờ khai

02

F.SXKTK

3.000.000

3.500.000

Kế toán kho – Báo cáo quyết toán – Thanh khoản

 

 

Miễn phí bản quyền cho các khách hàng đã có hợp đồng với nhà cung cấp khác cùng loại hình.

Miễn phí bản quyền gói Báo cáo quyết toán cho Doanh nghiệp đã có bản quyền thanh khoản

Giảm giá tối đa 10% giá trị hợp đồng với các hợp đồng ký mới, gia hạn, bổ sung khi đăng ký từ 2 năm trở lên.

Liên hệ Bộ phận kinh doanh để có ngay giá tốt!

Hotline 0985843399 - 0937962535