Khai chế xuất

Khai chế xuất

Chi tiết bảng giá:

Bảng giá áp dụng cho Doanh nghiệp/Cá nhân làm dịch vụ Hải quan.

 

 

STT

 

Gói

Sản phẩm

 

Phí bản quyền

Phí dịch vụ áp dụng

Chức năng sử dụng

Theo năm/1 Mã đơn vị

Theo số lượng tờ khai

01

F.CXKBPK

3.500.000

1.750.000

Không áp dụng

Khai báo tờ khai

03

F.CXKTKPK

4.900.000

2.250.000

Không áp dụng

Kế toán kho – Báo cáo quyết toán – Thanh khoản

  

Miễn phí bản quyền cho các khách hàng đã có hợp đồng với nhà cung cấp khác cùng loại hình.

Miễn phí bản quyền gói Báo cáo quyết toán cho Doanh nghiệp đã có bản quyền thanh khoản

Giảm giá tối đa 10% giá trị hợp đồng với các hợp đồng ký mới, gia hạn, bổ sung khi đăng ký từ 2 năm trở lênLiên hệ Bộ phận kinh doanh để có ngay giá tốt!

Hotline 0985843399 - 0937962535