FPT.eTax Vàng

FPT.eTax Vàng
Giá: 
1.958.000 VND

Khuyến mại:

Thời gian sử dụng  Dịch vụ thuế điện tử FPT.eTax     
Báo giá FPT.eTax Chức năng dịch vụ FPT.eTax   
Giá (VND) đã bao gồm VATKhuyến mại
/Điều kiện
Hướng dẫn thủ tục, cách thức kê khai ThuếHướng dẫn kê khai trên HTKK của Tổng cục ThuếThông báo kịp thời chính sách Tài chính - ThuếKý số, nộp và kiểm soát quá trình kê khai
 2 năm 1.800.000 Miễn phí thêm 18 tháng sử dụng FPT.eTax [x] [x] [x] [x]

Cách dịch vụ khác