FPT.eTax Bạc

FPT.eTax Bạc
Giá: 
1.089.000 VND

Khuyến mại:

Thời gian sử dụng  Dịch vụ thuế điện tử     
Báo giá FPT.eTax Chức năng dịch vụ FPT.eTax   
 Giá đã bao gồm VAT(VNĐ Khuyến mại/Điều kiện Hướng dẫn thủ tục, cách thức kê khai thuế Hướng dẫn khai trên HTKK của tổng cụ thuế Thông báo kịp thời chính sách Tài chính - Thuế  Ký số, nộp và kiểm soát quá trình kê khai 
1 năm1.000.000Miễn phí thêm 15 tháng sử dụng FPT.eTax[x] [x][x][x]

Cách dịch vụ khác