Những câu hỏi thường gặp

Khi hệ thống Vnaccs chính thức vận hành thì phần mềm FPT.TQDT có tự động up lên hệ thống Vnaccs không hay phải sang phần mềm khác?

-Khi hệ thống Vnaccs được chính thức vận hành trên cơ quan Hải Quan, nhà cung cấp  FPT chúng tôi đảm bảo rằng phần mềm FPT.TQDT khai vào hệ thống V4 sẽ tự động  cập nhật lên hệ thống Vnaccs / vcis. Doanh nghiệp không cần phải cài đặt hoặc chạy phần  mềm riêng biệt nữa.

Khai báo hóa đơn điện tử có tác dụng gì?

-Nếu doanh nghiệp có hóa đơn(Invoice) mà hàng hóa chưa tới, doanh nghiệp có thể khai 

 

báo trước hóa đơn lên cơ quan hải quan theo nghiệp vụ Khai báo hóa đơn điện tử IVA. 

 

Và Hải Quan sẽ cấp số tiếp nhận cho hóa đơn điện tử đó.

Bây giờ phải in những chứng từ gì để nộp cho hải quan, ví dụ như invoice, bill…

-Doanh nghiệp chỉ phải in ra những thông điệp mà hệ thống Hải Quan trả về và đóng dấu 
 
sau đó mang lên Hải Quan đóng dấu. Sau này khi đã liên kết hết với các bộ ban ngành thì 
 
doanh nghiệp có thể mang những thông điệp đó in ra và không cần lên cơ quan Hải Quan 
 
đóng dấu nữa.

Có thể in được tờ khai ra trước để kiểm tra các thông tin chính xác chưa xong mới đăng ký chính thức tờ khai như trước không?

-Thời điểm này Doanh nghiệp chưa thể in trước tờ khai ra để kiểm tra thông tin trước khi 
 
đăng ký tờ khai chính thức. Vì những bản in hay những thông điệp chỉ được hệ thống trả 
 
về khi người khai đăng ký chính thức tờ khai lên hệ thống Vnaccs / Vcis và người khai in 
 
những thông điệp trả về đó ra và nộp lên Hải quan chứ không như theo mẫu in như hiện 
 
nay nữa.
 
Sau này nếu có form mẫu của cơ quan HQ đưa ra cho mẫu tờ khai VNACCS thì FPT sẽ 
 
hỗ trợ DN mục in tờ khai để DN có thể in tờ khai ra và thực hiện việc kiểm tra.

Hệ thống Vnaccs/Vcis có những ưu điểm gì hơn hệ thống V4 hiện giờ?

- Hệ Thống Vnaccs / vcis là hệ thống thông quan hàng hóa tự động theo cơ chế một cửa 
 
quốc gia(NSW) bao gồm : Cổng thông tin một cửa quốc gia, hệ thống thông quan của 
 
cơ quan Hải Quan, các hệ thống cấp phép của bộ Công Thương, hệ thống thông tin 
 
của bộ Giao Thông Vận Tải. Và đang trên cơ chế để liên kết với tất các bộ ban ngành 
 
trên cả nước.

Để tham gia vào Vnaccs/Vcis thì Doanh Nghiệp cần phải chuẩn bị và làm những gì?

Để có thể tham gia vào hệ thống Vnaccs/Vcis thì bước đầu tiên các doanh nghiệp cần:
 
- Phải có chữ ký số
 
Đăng ký chữ ký số với cơ quan Hải Quan trên trang web của tổng cục hải quan.
 
-Đăng ký tài khoản sử dụng thử nghiệm Vnaccs/Vcis: Cần
 
+ Giấy giới thiệu
 
+ Giấy đăng ký kinh doanh
 
-Phải có phần mềm khai theo chuẩn Vnaccs / Vcis là FPT.VNACCS.

Vnaccs / Vcis là gì?

-VNACCS  là viết tắt của  Vietnam Automated Cargo Clearance System  (Hệ thống 
 
thông quan hàng hóa tự động của Hải quan Việt nam.) 
 
-VCIS là viết tắt của Vietnam Customs Intelligence Information System (Hệ thống 
 
thông tin tình báo Hải quan Việt nam)

Pages