Những câu hỏi thường gặp

Chúng tôi đã hoàn thành việc đăng ký sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải  quan điện tử. Vậy khi tham gia sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS chúng tôi có phải đăng  ký lại hay không?

Nếu đã hoàn thành việc đăng ký sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử thì chữ ký số  của  Quí  Doanh nghiệp cũng  sẽ  được  thực  hiện  trong Hệ thống VNACCS /  VCIS mà không cần phải đăng ký lại. (Nguồn: TCHQ)

Doanh nghiệp đã có tài khoản khai hải quan điện tử thì có thể dùng để đăng  nhập Hệ thống VNACCS/VCIS không? Nếu không thì phải đăng ký tài khoản ở đâu?

Tài khoản khai HQĐT không thể dùng để đăng nhập vào Hệ thống VNACCS / VCIS. - Để đăng ký người sử dụng, đề nghị doanh nghiệp đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố  nơi thường  xuyên làm thủ tục hải quan để nhận Mã người sử dụng (User ID) và Mật khẩu (Password). (Nguồn: TCHQ)

Để kết nối với Hệ thống VNACCS/VCIS phải sử dụng thông tin nào: chữ ký  số hay tài khoản truy cập?

Để kết nối với Hệ thống VNACCS / VCIS, người khai hải quan phải sử dụng cả 2 thông tin "Chữ ký số" và "Mã người sử dụng". (Nguồn: TCHQ)

Chúng tôi đã tải về bộ cài đặt phần mềm Hệ thống VNACCS / VCIS và tiến  hành cài đặt theo đúng hướng dẫn nhưng đến mục nhập các thông số "Mã số máy trạm"  và "Khóa truy cập" thì không biết lấy ở đâu?

Các thông số "Mã số máy trạm" và "Khóa truy cập" chỉ có được khi Doanh nghiệp tiến  hành đăng ký người sử dụng. Nếu chưa đăng ký, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi  thường xuyên làm thủ tục hải quan để nhận Mã người sử dụng  (User ID) và Mật khẩu  (Password) cùng với các thông số này (Nguồn: TCHQ)

Trong quá trình chạy thử dữ liệu nhập vào hệ thống có cần phải là dữ liệu  thực tế hay không? Và các dữ liệu được nhập vào có tính pháp lý không?

- Dữ  liệu nhập vào hệ thống trong quá trình chạy thử không nhất thiết phải là dữ liệu  thực tế. Tuy nhiên để việc chạy thử hệ thống mang lại hiệu quả cho Doanh nghiệp thì  Doanh nghiệp nên cập nhật vào hệ thống những thông tin, nghiệp vụ, tình huống tương  tự như các tình huống, nghiệp vụ mà Doanh nghiệp thường xuyên sử dụng. - Những dữ liệu được nhập vào chỉ phục vụ việc chạy thử hệ thống, do vậy những dữ  liệu đó không có tính pháp lý, các dữ liệu này sẽ được xóa khi hệ thống chính thức được vận hành. (Nguồn: TCHQ)

Doanh  nghiệp  chúng tôi  được  lợi  gì  khi tham  gia  vận  hành thử Hệ thống  VNACCS/VCIS?

Hệ thống VNACCS/VCIS  có giao diện,  cách  vận hành,  chỉ tiêu thông tin  và  cách nhập  liệu hoàn toàn khác so với Hệ thống Thông quan điện tử hiện đang sử dụng. Việc tham gia  vận hành thử Hệ thống VNACCS / VCIS  sẽ giúp  cho Doanh nghiệp tìm hiểu  và làm  quen với hệ thống, để có thể thành thạo thực hiện việc khai báo khi Hệ thống VNACCS/ VCIS chính thức triển khai vào tháng 4/2014. Ngoài  ra, việc tham gia vận hành thử hệ thống cũng giúp cho Tổng cục Hải quan phát  hiện các lỗi, các bất cập đề kịp thời khắc phục, hoàn thiện, đảm bảo khi hệ thống chính  thức vận hành sẽ hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động XNK của Doanh nghiệp. (Nguồn: TCHQ)

Hàng hóa như thế nào thì được gọi là hàng có giá trị thấp?

-Với những chuẩn mực để đánh giá hàng hóa thế nào là có giá trị thấp, sẽ có những thông 

tư của các bộ ban hành để quy định những loại hàng hóa theo mức nào.

Nếu gặp vấn đề cần hỗ trợ thì nhà cung cấp FPT có hỗ trợ tận tình, dịch vụ có đảmbảo 24/7 hay không?

Nhà cung cấp FPT sẽ đảm bảo rằng, sẽ luôn theo bước chân của các Doanh Nghiệp ở 

mọi nơi, những thái độ phục vụ chu đáo, tận tình, mọi lúc mọi nơi.

Những dữ liệu ở phần mềm FPT.TQDT cũ có thể lấy được sang bên phần mềm  FPT.VNACCS mà không mất dữ liệu không?

-Phần mềm FPT.TQDT sẽ tự động update phiên bản lên phần mềm FPT.VNACCS theo 
 
hệ thống Vnaccs / Vcis, nhà cung cấp FPT sẽ đảm bảo rằng những dữ liệu của Doanh 
 
Nghiệp sẽ được đầy đủ.

Những dữ liệu ở phần mềm FPT.TQDT cũ có thể lấy được sang bên phần mềm  FPT.VNACCS mà không mất dữ liệu không?

-Phần mềm FPT.TQDT sẽ tự động update phiên bản lên phần mềm FPT.VNACCS theo 
 
hệ thống Vnaccs / Vcis, nhà cung cấp FPT sẽ đảm bảo rằng những dữ liệu của Doanh 
 
Nghiệp sẽ được đầy đủ.

Pages