Ứng dụng chữ ký số trong cơ quan hành chính

Ứng dụng chữ ký số trong cơ quan hành chính (Mon 18, 2014, 10:10 am)

Để có thể hiểu rõ quy cách sử dụng chữ ký số trong các cơ quan hành chính, quý khách hàng có thể tham khảo thông tin về một số điểm cần chú ý đối với cơ quan hành chính như sau:

 

1.   Phương thức chuyển đối chữ ký tay và con dấu sang chữ ký số

- Chữ ký tay của người ký trên văn bản điện tử được thể hiện bằng chữ ký số ký bởi khóa bí mật tương ứng với chứng thư số cấp cho người ký với tư cách cá nhân ( sau đây gọi là “khóa bí mật” )

- Con dấu của cơ quan, đơn vị trên môi trường điện tử được thể hiên bằng chữ ký số ký bởi khóa bí mật tương ứng với chứng thư số cấp cho người có thẩm quyền ký số với tư cách đại diện của cơ quan, đơn vị ( sau đây gọi là “khóa bí mật con dấu”

2.   Các trường hợp khác về sử dụng con dấu trên văn bản giấy khi chuyển đổi sang môi trường điện tử sẽ tương ứng như sau:

- Dấu giáp lai: Trong môi trường điện tử, chữ ký số đảm bảo tính toàn vẹn của văn bản điện tử. Văn bản điện tử có chữ ký số hợp pháp không cần cơ chế đảm bảo tính toàn vẹn bổ sung tương ứng với dấu giáp lai.

- Dấu treo: Trong môi trường điện tử, nếu tài liệu đi kèm với văn bản chính nằm trong cùng một tệp điện tử và văn bản chính có chữ ký số hợp pháp thì không cần cơ chế bổ sung để đảm bảo tài liệu đi kèm là phần không thể tách rời nội dung của văn bản chính. Nếu tài liệu đi kèm với văn bản chính không cùng trong một tệp điện tử thì tài liệu đi kèm cần được ký số bởi khóa bí mật con dấu.

3.   Quy trình ký số trên văn bản điện tử:

- Cán bộ văn thưa vô số, ngày tháng năm ban hành vào văn bản điện tử sau đó chuyển văn bản này sang định dạng PDF

- Văn thư chuyển văn bản định dạng PDF đến lãnh đạo, cơ quan đơn vị. Sau đó văn bản đó được ký bởi khóa bí mật

- Lãnh đạo cơ quan gửi lại văn bản đã ký cho văn thư. Văn thư dùng khóa bí mật ( còn hiệu lực ) thực hiện ký số văn bản điện tử

- Ngày ký số trên văn bản điện tử phải đúng với ngày ban hành văn bản giấy

 

Quý khách hàng có thể liên hệ đến Dịch vụ điện tử FPT để được tư vấn hỗ trợ miễn phí và chi tiết hơn về đăng ký chữ ký số trong cơ quan hành chính. Dịch vụ chữ ký số FPT là dịch vụ duy nhất tại Việt Nam, chữ ký số đạt mức 4, cao nhất trong tiêu chuẩn bảo mật thiêt bị FIPS 140-2, được công nhận bởi chính phủ Mỹ và Canada. Với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi tự tin sẽ mang lại cho quý khách hàng sự phục vụ tốt nhất.

Hotline: 1900 6625

Website: www.dichvudientu.fpt.com.vn