Những tín hiệu tích cực trong giảm thời gian thông quan

Những tín hiệu tích cực trong giảm thời gian thông quan (Tue 30, 2014, 10:31 am)

Bằng cách thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải cách TTHC, giảm thời gian thông quan cho DN, ngành Hải quan đã và đang thực hiện có hiệu quả những chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 

Đơn giản các khâu thủ tục

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về cải thiện mội trường kinh doanh, nâng cao năng lực quốc gia, ngành Hải quan cùng với các đơn vị khác thuộc và trực thuộc Bộ đã có nhiều hành động thiết thực góp phần hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, thuế, hải quan nằm trong nhóm các nước có cùng thời gian thực hiện ở mức trung bình của ASEAN.

 

Trong đó, Tổng cục Hải quan đã xây dựng kế hoạch hành động với 13 giải pháp chủ yếu để tăng cường quản lý, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan. Phấn đấu đến cuối năm 2014 giảm 50% thời gian thông quan hàng hóa XNK so với hiện nay và giảm số lượng giấy tờ đối với hàng hóa XNK và mục tiêu đến năm 2015 giảm thời gian làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK ngang bằng với mức bình quân 6 nước ASEAN.

 

Ngay trong tháng 9 này, Tổng cục Hải quan cũng đang có những kế hoạch, giải pháp cụ thể để cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho DN. Giải pháp đầu tiên phải nói tới, đó là việc thực hiện đơn giản hóa việc kê khai, làm thủ tục hải quan cho DN, Tổng cục Hải quan đã nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung tại Thông tư thay thế Thông tư số 22/2014/TT-BTC năm 2014 theo hướng đơn giản hóa.

 

Theo đó, không yêu cầu người khai hải quan phải có văn bản đề nghị khai bổ sung. Trước mắt, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đề ra một số phương án xử lý vướng mắc của DN khi thực hiện khai bổ sung đối với các tờ khai hải quan luồng Xanh.

 

Cụ thể, sau khi hệ thống quyết định thông quan, nếu phát hiện sai sót thì cho phép DN được sửa đổi, khai bổ sung sau thông quan và hệ thống quản lý rủi ro, phân luồng của Tổng cục Hải quan không xác định đây là lỗi vi phạm hành chính để phân luồng Đỏ. Tiến tới loại bỏ hoặc không yêu cầu người khai hải quan phải khai các chỉ tiêu thông tin không cần thiết, không phục vụ cho công tác quản lý trên tờ khai hải quan điện tử (VNACCS).

 

Việc xây dựng cơ chế ưu tiên cho đại lý hải quan cũng được triển khai gấp rút. Theo đó sẽ sửa đổi, bổ sung quy định về việc đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; công nhận đại lý hải quan theo hướng đơn giản hóa. Cụ thể, tăng số lần tổ chức thi, cho phép thực hiện đăng ký thi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

 

Đồng thời rà soát số lượng môn thi, môn học; hình thức, nội dung đề thi ra theo hướng mới. Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ Tài chính xây dựng cơ chế phân loại, ưu tiên về thủ tục hải quan đối với các đại lý hải quan có cơ sở vật chất, hệ thống kho giao nhận hàng hóa, quy mô tổ chức.

 

Giảm thời gian là yếu tố tiên quyết

Hiện, các giải pháp rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa XNK đang được Tổng cục Hải quan gấp rút thực hiện. Sau khi rà soát Danh mục hàng hóa XK, NK thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ chỉ đạo thực hiện theo hướng: Đối với hàng hóa thuộc diện phải kiểm dịch, hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu, các mặt hàng có khả năng gây ô nhiễm môi trường cần kiểm soát chặt chẽ trước khi NK, phải kiểm tra trước khi thông quan. Trường hợp này, cơ quan quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm bố trí nhân lực, máy móc thiết bị ngay tại cửa khẩu để thực hiện kiểm tra.

 

Để giảm thời gian thông quan hàng hóa, giảm thời gian nộp thuế của DN, Tổng cục Hải quan phối hợp với Kho bạc Nhà nước rà soát các điểm thu của Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thực hiện thu thuế cập nhật đúng các quy định về công tác tra cứu, cập nhật thông tin vào hệ thống trao đổi thông tin.

 

Cùng với đó, yêu cầu các ngân hàng thương mại chỉ đạo chi nhánh, điểm giao dịch khi thực hiện thu tiền hoặc chuyển tiền của DN để nộp thuế cho cơ quan Hải quan khi khai thác số phải thu và cập nhật thông tin nộp tiền đầy đủ, kịp thời vào cổng thanh toán điện tử của hải quan ngay sau khi thu tiền, trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế. Cụ thể, ngày 28-8, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa XK, NK.

 

Theo đó, đã giảm nhiều phiền hà đối với DN, việc nộp thuế của DN sẽ được cơ quan Hải quan cập nhật nhanh hơn, thường xuyên hơn, chính xác hơn và sẽ hạn chế tối đa việc treo nợ thuế của người nộp thuế. Điều này sẽ giúp DN thông quan nhanh lô hàng, góp phần giảm thời gian thông quan, trên cơ sở đó giám sát được những chi phí phát sinh.

 

Có thể thẩy, bằng một loạt các kế hoạch hành động cụ thể cũng như các kết quả đạt được từ đầu năm đến nay như: Vận hành Hệ thống Hệ thống VNACCS/VCIS, Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia (NSW) đang được triển khai theo đúng tiến độ Chính phủ đề ra… ngành Hải quan đang đẩy mạnh cải cách hành chính, bằng cách đơn giản các quy trình thủ tục , tiết giảm chi phí  nâng cao khả năng cạnh tranh cho DN.

 

(HQ Online)