Những bước tiến trong cải cách ngành thuế

Những bước tiến trong cải cách ngành thuế (Tue 26, 2014, 10:15 am)

Trong thời kỳ phát triển như hiện nay thì việc cải cách thuế có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong việc tạo thuận lợi cho người nộp thuế dễ dàng quen với thủ tục hành chính thuế.

 

Mục tiêu chính thực hiện cải cách là nâng cao trinh độ, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn, xây dựng hoàn thiện bộ máy hướng việc thực hiện khai báo thuế qua mạng là chủ yếu. Đối với cán bộ phải chủ động học hỏi, nắm chắc nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm. Sự thành công trong lĩnh vực thuế chính là sự gần gũi thân thiện giữa cơ quan quản lý thuế và người tham gia nộp thuế.

 

Để thực hiện những điều trên thì cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Phương thức thực hiện như: trên báo, đài tuyên truyền, cổ động, tư vấn qua điện thoại, giải đáp trực tiếp thắc mắc tại cơ quan thuế. Việc cải cách hành chính thuế còn huống tới mục đích nâng cao sự hiểu biết cho người dân, tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện kinh tế và xã hội.

 

Điều cần chú ý là ngoài công tác tuyên truyền thì việc phát hiện kịp thời các hành vi gian lận thuế, vi phạm thuế là điều vô cùng quan trọng. Tăng cường thực hiện quản lý, điều tra thống kê và có biện pháp xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật. Trong tình trạng hiện nay các doanh nghiệp đang dần đồng bộ hóa thực hiện báo cáo thuế qua mạng nên cần kiểm soát chặt chẽ và báo cáo kịp thời.

 

Bên cạnh những điều trên thì các cơ quan quản lý thuế tiếp tục thực hiện cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn kê khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp nhằm với mục tiêu giảm thời gian chi phí cho các doanh nghiệp. 

 

Hiện nay thủ tục đăng ký thuế đang được hiện đại hóa, áp dụng công nghệ thông tin phục vụ trong công tác quản lý thuế. Công an thực hiện cơ chế  1 cửa, mở một đường liên thông trong việc cấp giấy kinh doanh. Tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thông qua dịch vụ thuế điện tử.

 

Trong ngành cũng đang chú trọng tới việc xây dựng bộ máy quản lý hiện đại, hiểu quả và công chính nghiêm minh theo định hướng phát triển của xã hội. Nội dung hướng xấy dựng đội ngũ cán bộ công chức thuế chuyên nghiệp, trung thực, tăng cường giám sát thực hiện thi công vụ trong ngành thuế.

 

Bằng những nỗ lực cải cách hy vọng đem đến cho ngành thuế nước ta phát triển trong khu vực Đông Nam Á. Tạo bước phát triển vượt bậc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ với nhà nước.