Ngành Hải quan: Quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra

Ngành Hải quan: Quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra (Thu 2, 2014, 9:10 am)

 Đó là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc tại buổi họp giao ban đánh giá về những công việc của ngành đã triển khai trong quý III và triển khai công tác quý IV- 2014 diễn ra ngày 1-10-2014.

 

Báo cáo về những công việc trọng tâm của quý III, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan Lê Xuân Huế đã điểm lại những kết quả đạt được trên các mặt công tác như: hoàn thành các đề án, thu NSNN, điều tra chống buôn lậu, tình hình triển khai hệ thống VNACCS/VCIS, cải cách hiện đại hóa hải quan.

 

Theo đó, trong quý, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành 1/1 đề án đăng ký (đạt 100% so với kế hoạch), hoàn thành 6/7 đề án trình Bộ đăng ký (đạt 86% so với kế hoạch). Hoàn thành 29/32 đề án trình cấp Tổng cục đăng ký (đạt 90% so với kế hoạch).

 

Trong công tác điều tra chống buôn lậu nổi bật với kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý 4.778 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 71,808 tỷ đồng, trong đó có 103 vụ việc liên quan đến ma tuý, thuốc tân dược, thuốc gây nghiện hướng thần, thu nộp NSNN 22,805 tỷ đồng (Trong đó Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp bắt giữ 33 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm 55,944 tỷ đồng, thu nộp NSNN 643,9 triệu đồng). Trong 9 tháng đầu năm, lực lượng chống buôn lậu đã phát hiện, bắt giữ 13.693 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 240,71 tỷ đồng.

 

Tương tự đối với công tác kiểm tra sau thông quan, trong quý III-2014, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra 1.484 cuộc (bao gồm 1.194 cuộc tại cơ quan Hải quan và 290 cuộc tại trụ sở DN), quyết định ấn định thuế 420 tỷ đồng (gấp 2,7 lần so với quý II-2014) và đã thực thu vào NSNN 456 tỷ đồng (gấp 3,4 lần so với quý II-2014).

 

Trong công tác cải cách, hiện đại hoá hải quan, ngành Hải quan đã đẩy mạnh việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia. Theo đó, đã triển khai chương trình làm việc năm 2014 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia (Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã phê duyệt tại Tờ trình số 96/TTr-BTC ngày 28-7-2014). Đồng thời, đôn đốc các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai liên quan đến kinh phí thực hiện thí điểm cơ chế một cửa quốc gia.

 

Đặc biệt, về tình hình triển khai hệ thống VNACCS/VCIS, toàn Ngành đã tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ các Cục Hải quan tỉnh, thành phố vận hành thông suốt hệ thống VNACCS/VCIS. Kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho DN trong quá trình triển khai hệ thống VNACCS/VCIS. Cùng với đó là hoàn thành việc phân cấp, phân quyền cho các đơn vị có thể khai thác cơ sở dữ liệu của toàn Ngành trên hệ thống VNACCS/VCIS.

 

Tính từ 15-6 đến 16-9-2014, Hệ thống VNACCS đã làm thủ tục hải quan đối với 1,86 triệu tờ khai, kim ngạch XNK là: 74,18 tỷ USD (kim ngạch XK: 36,93 tỷ USD; kim ngạch NK đạt 37,25 tỷ USD), với 40.419 DN tham gia.

Trao đổi về những công việc trọng tâm sẽ triển khai trong những tháng cuối năm, lãnh đạo Tổng cục Hải quan và lãnh đạo các vụ, cục đều tập trung vào các vấn đề: tiến độ thực hiện các đề án, đặc biệt là các đề án triển khai Luật Hải quan 2014, các giải pháp về hiện đại hóa hải quan, trong đó tập trung vào vấn đề giảm thời gian thông quan hàng hóa và triển khai một cửa quốc gia, các giải pháp để hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu NSNN, công tác kiểm soát hải quan, chống gian lận thương mại...

 

Tại buổi giao ban, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà ngành Hải quan đã đạt được trong quý III, đồng thời nhấn mạnh, các đơn vị cần rà soát lại các công việc đã đề ra trong hội nghị tổng kết năm để thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành tốt các công việc đã đề ra.

 

Trong đó, Tổng cục trưởng yêu cầu lãnh đạo các vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan phải hoàn thành đúng tiến độ các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Hải quan 2014. Đơn vị nào không hoàn thành thì lãnh đạo đơn vị sẽ bị hạ mức thi đua- Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

 

Trong công tác thu NSNN, Tổng cục trưởng yêu cầu hải quan các tỉnh, thành phố, bên cạnh việc thực hiện tích cực các biện pháp chống thất thu, trong đó cần tập trung vào công tác thu hồi nợ đọng, hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra về thu hồi nợ đọng.

 

Triển khai công tác cải cách hiện đại hóa hải quan, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị xây dựng chi tiết kế hoạch 3 tháng cuối năm, quyết tâm trong tháng 12-2014 phải triển khai kết nối một cửa quốc gia với Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công Thương.

 

Đặc biệt, tiếp tục triển khai các công việc để giảm thời gian thông quan hàng hóa của DN, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng và sớm đưa vào triển khai áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát hải quan để giảm thiểu tối đa các bước giám sát. Cùng với đó là tích cực và chủ động triển khai việc thu nộp thuế theo Thông tư 126/2014/TT-BTC để hạn chế tối đã các vướng mắc trong thông quan hàng hóa của DN.

 

Tổng cục trưởng nhấn mạnh, khối lượng công việc trong 3 tháng còn lại của năm 2014 là rất lớn, vì vậy các đơn vị phải quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc đã đề ra.

 

(HQ Online)