Giải đáp đẩy mạnh phát triển ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước

Giải đáp đẩy mạnh phát triển ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước (Mon 18, 2014, 10:47 am)

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Hiện các cơ quan chức năng đang đưa ra các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng này.

 

Có thể kế đến một số khó khăn vướng mắc của ứng dụng chữ ký số trong các cơ hành chính như sau:

- Công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, quy định của Nhà nước về vấn đề này chưa được triển khai rộng rãi đến tất cả các cơ quan nhà nước, nên một số cơ quan còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

- Thông tin về tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật chưa kịp thời và đầy đủ dẫn đến khó khăn trong quá trình ứng dụng chữ ký số tại cơ quan nhà nước các cấp.

- Hiện nay, một số quy định về công tác văn thư, lưu trữ còn chưa phù hợp với việc sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số.

 

Trước một số hạn chế kể trên, đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng này:

  1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức vai trò tầm quan trọng của chữ ký số, kèm theo đó là ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định, quy trình ứng dụng và triển khai chữ ký số cho các đơn vị trong hệ thống chính trị.
  2. Cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu, sử dụng văn bản điện tử nhằm khuyến khích sử dụng văn bản điện tử, ứng dụng dịch vụ chữ ký số rộng rãi  
  3. Tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ chứng thực điện tử chuyên dùng chính phủ để kịp thời đảm bảo cung cấp và quản lý chứng thư số theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

 

Hiện nay, các cơ quan nhà nước đã chấp hành và triển khai nghiêm túc các văn bản của nhà nước liên quan đến hoạt động cung cấp, quản lý, sử dụng hệ thống Chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ. Việc ứng dụng và triển khai đăng ký chữ ký số đã tạo được sự đồng thuận cả về nhận thức và hành động của các cấp lãnh đạo và cán bộ, công chức nhà nước. Bộ Thông Tin và Truyền Thông hiện đã cấp phép cho 9 nhà cung cấp dịch vụ này. Chữ ký số FPT.CA của Dịch vụ điện tử FPT là chữ ký số hợp chuẩn đạt mức 4, cao nhất trong tiêu chuẩn bảo mật thiêt bị FIPS 140-2, được công nhận bởi chính phủ Mỹ và Canada. Bên cạnh đó chữ ký số FPT còn có đội ngũ tư vấn viên am hiểu nghiệp vụ, sẵn sàng hỗ trợ toàn thời gian bằng các hình thức khác nhau.

 

Mọi thông tin chi tiết về chữ ký số xin vui lòng liên hệ Dịch vụ điện tử FPT qua hotline 1900 6625 hoặc truy cập website: www.dichvudientu.fpt.com.vn