Thanh khoản chế xuất

Thanh khoản chế xuất
Giá: 
11.400.000 VND

Khuyến mại:

 

Tặng gói FPT.eCustoms - Khai SXXK (trị giá 4.000.000 VNĐ)

Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Giảm 5% trên đơn giá dịch vụ cho gói Hợp đồng 2 năm và 10% cho gói Hợp đồng 3 năm