Thanh khoản Gia công

Thanh khoản Gia công
Giá: 
13.400.000 VND

Khuyến mại:

 

Tặng gói FPT.eCustoms - Khai gia công  (trị giá 4.000.000 VNĐ)

Miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Giảm 5% trên đơn giá dịch vụ cho gói Hợp đồng 2 năm và 10% cho gói Hợp đồng 3 năm