Không phải nộp chứng từ thanh toán nguyên liệu NK trong hồ sơ hoàn thuế

Không phải nộp chứng từ thanh toán nguyên liệu NK trong hồ sơ hoàn thuế (Mon 12, 2015, 4:05 pm)

 Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xử lý các chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng XK khi nộp hồ sơ hoàn thuế.

 
Từ ngày 1-1-2015 việc cung cấp các chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng XK sẽ thực hiện theo Luật Hải quan 2014. 
fpt_vnaccs_khong_phai_nop_chung_tu_thanh_toan_nguyen_lieu_vat_tu_nk_khi_hoan_thue

Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1-1-2015 việc cung cấp các chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng XK sẽ thực hiện theo Luật Hải quan 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 23-6-2014.

Theo đó, đối với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng XK đã thực XK sản phẩm ra nước ngoài, không tiêu thụ trong nước thì hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế không yêu cầu DN phải nộp chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư NK.

Trường hợp có nghi vấn thì sau khi thực hiện xong việc hoàn thuế, không thu thuế, hồ sơ sẽ được chuyển cho Chi cục kiểm tra sau thông quan để thực hiện kiểm tra theo quy định.

(HQ Online)