Hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn cập nhật thời hạn trên Chữ ký số FPT

Hướng dẫn cập nhật thời hạn trên Chữ ký số FPT (Wed 4, 2015, 1:40 pm)

Với 2 bước , bạn có thể cập nhật thời hạn Chữ ký số FPT

BƯỚC 1: CẬP NHẬT THỜI HẠN TRÊN CHỮ KÝ SỐ FPT

BƯỚC 2: CẬP NHẬT CHỮ KÝ SỐ FPT TRÊN HỆ THỐNG KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ, HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

 

Download phần mềm Driver FPT USB Token tại đây


CẬP NHẬT THỜI HẠN TRÊN CHỮ KÝ SỐ FPT


1 - Kiểm tra phần mềm quản lý Chữ ký số đã được cập nhật phiên bản mới nhất chưa?

-       Kết nối USB Token FPT vào máy tính

-       Kích đúp vào biểu tượng FPT dưới thanh taskbar

 

-       Nếu phần mềm token manager có giao diện như hình 1 có nghĩa máy tính đã được cài phiên bản token manager mới.

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

Hình 1

  • Chú ý: khi mở phần mềm token manager có giao diện như hình 1 nếu xuất hiện thông báo cập nhật  thì chọn Yes

-       Nếu thanh taskbar không có biểu tượng FPT hoặc phần mềm token manager có giao diện như hình 2 có nghĩa máy tính đang cài đặt phiên bản cũ, cần nâng cấp phiên bản mới nhất.

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

Hình 2

2 - Cài đặt phần mềm Token manager phiên bản mới [Nếu máy tính đã cài đặt phiên bản mới nhất (giao diện như hình 1) thì bỏ qua bước này]

-       Download phần mềm Driver FPT USB Token tại đây

 

-       Kích đúp vào phần mềm  vừa download về để tiến hành cài đặt phần mềm, chọn Next => Install

 

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

 -       Quá trình cài đặt diễn ra trong ít phút, chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt Driver token FPT

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

3 - Cập nhật thời hạn trên USB Token FPT

-          Kích đúp vào biểu tượng FPT dưới thanh taskbar

-       Cửa sổ Gia hạn chứng thư số hiện lên, chọn Chấp nhận =>GenCSR

 

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

 

-       Nhập mã pin thiết bị USB Token, chọn OK

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

-       Cửa sổ thông báo nhắc khách hàng lựa chọn thời gian cập nhật thời hạn chữ ký số phù hợp hiện lên.

Quý khách đọc kỹ thông báo và chọn thời gian cập nhật phù hợp với mục đích sử dụng của từng công ty.

Chú ý: Đối với khách hàng kê khai hải quan cần lựa chọn thời gian cập nhật khi không còn phải khai tờ khai nào trong ngày.

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

Chọn Yes nếu khách hàng muốn cập nhật thời hạn ngay

Chọn No để tạm ngưng việc gia hạn và thực hiện sau, quý khách vẫn có thể sử dụng chữ ký số cũ để kê khai tờ khai thuế, hải quan… và quay lại quá trình cập nhật thời hạn này trong lần mở phần mềm token manager tiếp theo.

-       Nếu chọn Yes để thực hiện quá trình cập nhật thời hạn, cửa sổ yêu cầu nhập mã pin hiện lên, Quý khách nhập mã pin thiết bị USB token và chọn OK.

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

-       Chờ trong ít phút, cửa sổ thông báo quá trình cập nhật thời hạn đã thành công. Chọn OK để kết thúc quá trình cập nhật thời hạn.

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt CẬP NHẬT CHỮ KÝ SỐ FPT TRÊN HỆ THỐNG KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ, HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 

 

Sau quá trình cập nhật thời hạn mới thành công, quý khách cần cập nhật lại chữ ký số mới với các hệ thống quý khách đang sử dụng.

 

  1. 1.      Hướng dẫn cập nhật chữ ký số trên trang kê khai thuế của Tổng cục thuế IHTKK

 

-       Đăng nhập vào website của cơ quan thuế tại địa chỉ: http://nhantokhai.gdt.gov.vn

 

-       Sau khi đăng nhập thành công, Quý khách vào mục Tài khoản sau đó chọn Thay đổi thông tin

 

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

 

-       Chọn nhập lại số Serial

 

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

 

-       Cửa sổ xác nhận hiện ra, chọn OK

 

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

 

-       Nhập mã pin thiết bị USB Token FPT, sau đó chọn Chấp nhận

 

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

 

-       Cửa sổ thông báo Lựa chọn chữ ký số hiện lên, Quý khách chọn dòng có thông tin chữ ký số mới nhất của công ty, sau đó bấm Chọn

 

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

 

-       Màn hình cập nhật thành công hiện lên thông báo hoàn tất quá trình cập nhật chữ ký số mới

 

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

 

 

 

 

 

 

 

  1. Hướng dẫn cập nhật chữ ký số trên trang nộp thuế của Tổng cục thuế

 

-       Đăng nhập vào website của cơ quan thuế tại địa chỉ: http://nopthue.gdt.gov.vn

 

-       Sau khi đăng nhập thành công, Quý khách vào mục Tài khoản sau đó chọn Thay đổi thông tin

 

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

 

-       Chọn nút Nhập lại số serial nộp thuế

 

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

 

-       Cửa sổ xác nhận hiện ra, chọn OK

 

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

 

-       Nhập mã pin thiết bị USB Token FPT, sau đó chọn Chấp nhận

 

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

 

-       Giao diện Thay đổi thông tin nộp thuế hiện ra, chọn bấm Cập nhật

 

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

 

-       Giao diện Bản đăng ký thay đổi thông tin Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng Thương mại hiện ra, kéo xuống cuối trang, chọn Ký và gửi

 

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

 

-       Xuất hiện thông báo “Bạn có chắc chắn muốn Ký và gửi”, chọn OK

 

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

 

-       Nhập mã pin thiết bị USB Token FPT, sau đó chọn Chấp nhận => OK

 

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

-       Màn hình cập nhật thành công hiện lên thông báo hoàn tất quá trình cập nhật chữ ký số mới

 

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

 

 -       Lưu ý: Sau khi bạn đã thay đổi thông tin gia hạn trên hệ thống Nộp Thuế Điện Tử thành công

 

  • Bạn không thể Lập giấy nộp tiền ngay do phải chờ Ngân hàng xác nhận.
  • Bạn vui lòng thực hiện thao tác Lập giấy nộp tiền sau khoảng thời gian 30 phút kể từ khi thay đổi thông tin gia hạn.

 

 

 

  1. Hướng dẫn cập nhật chữ ký số trên trang Hải quan điện tử

 

-          Kết nối thiết bị USB Token FPT vào máy tính.

 

-          Truy cập vào Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ http://www.customs.gov.vn, sau đó bấm vào mục Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số

 

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

 

-          Khi cửa sổ “Doanh nghiệp đăng ký chữ ký số” hiện ra, bạn nhập các thông tin Mã doanh nghiệp (Mã số thuế), Số CMT (Số chứng minh thư của người đại diện pháp luật) và mã Xác nhận, sau đó bấm nút Xem thông tin

 

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

 

v  Chú ý: Trong trường hợp bạn không nhớ số CMT thì thực hiện tra cứu như sau:

 

 

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

 

-          Giao diện "Doanh nghiệp đăng ký chữ ký số" hiện ra, bạn chọn nút Xem thông tin chứng thư số, các thông tin trong USB Token sẽ tự động xuất hiện, sau đó bạn nhập lại đúng thời hạn sử dụng chữ ký số vào 2 trường: Ngày hiệu lực đăng kýNgày hết hiệu lực đăng ký, sau đó chọn Đăng ký thông tin để hoàn thành thủ tục đăng ký chữ ký số với cơ quan Hải quan.

 

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

 

 

 

  1. 4.      Cập nhật chữ ký số mới lên hệ thống VNACCS

 

-          Truy cập vào website http://www.customs.gov.vn và bấm vào mục Đăng ký người sử dụng hệ thống VNACSS cho doanh nghiệp

 

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

 

-          Chọn Đăng nhập

 

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

 

-          Giao diện hiện ra bạn nhập MST và mật khẩu sau đó bấm Đăng nhập

 

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

 

-          Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn II. Sửa thông tin đăng ký/ 1.OE2102 Sửa thông tin chung và người sử dụng

 

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

 

-          Trên giao diện Sửa thông tinHuong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt chung và người sử dụng bạn chọn sang tab Thông tin người khai Hải quan

 

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

 

-          Bạn tick chọn vào dòng User code (hình chữ nhật màu đỏ số 1) có số serial cũ tương ứng với số serial trước khi gia hạn, tiếp đến bấm Đọc CKS (hình chữ nhật màu đỏ số 2), sau đó bấm Ghi để hoàn thành (hình chữ nhật màu đỏ số 3)

 

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

 

-          Sau khi cập nhật xong chứng thư số mới để đăng ký với cơ quan hải quan vào menu IV.Tra cứu/1.OE4001. Tra cứu thông tin đăng ký

 

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

 

-          Tích chọn mục Đăng ký mớiSửa sau phê duyệt, sau đó chọn Tìm kiếm

 

 Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt

 

-          Giao diện Tra cứu thông tin đăng ký hiện ra. Trên trường Trạng thái bạn tìm đến dòng Đang nhập liệu(1) và bấm Gửi (2)

 

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

 

-          Sau khi chọn Gửi, hệ thống sẽ hiện lên cửa sổ VNACCS

 

  • Nhập thông tin với nội dung:

 

ü  Người gửi: Bạn nhập tên người gửi

 

ü  Email: Bạn nhập email của người gửi

 

ü  Gửi tới hải quan nơi đăng ký: Bạn nhập Mã Cục HQ nơi doanh nghiệp thông quan hàng hóa.

 

  • Chọn Ký chữ ký số
  • Chọn Gửi

 

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt 

 

-          Trên giao diện hiện lên thông báo Đã gửi bản khai cho Hải quan là bạn đã hoàn thành quá trình cập nhật hạn sử dụng mới, bạn có thể đợi qua 12 đêm để kê khai như bình thường

 

Huong_dan_cap_nhat_thoi_han_ca_fpt